Wikang Pilipino sa Pambansang Kalayaan at Pagkakaisa - Page 2 of 2

ni Patrocinio Villafuerte

(Sabayang Pagbigkas)

Bata’t matanda, propesyonal at di propesyonal
Manggagawa, kawani, guro, mangangalakal
Mangigisda’t magbubukid, pari, madre, iskolar
Sundalo, pulis, drayber, estudyante, istambay
A, lahat-lahat na
Sa sama-samang tinig, sa sama-samang lakas
Nagkakaisa, nagkasama
Nagkasama, nagkaisa
Mga bagong bayani ng Bagong Republika

At …
Wala nang dapithapon
Wala nang takipsilim
Wala nang lungkot, takot, luha, dusa’t hinagpis
Wala nang tanda, ng dustang pagkalupig
Bagwis ng ibong dati’y pinuyian sa tinid ng galit
Ngayo’y nakalipad na … umaawit, humuhuni, umaawit
Dahil malaya
Dahil sa wika
Dahil sa lakas

Bagong kalayaa’y naririto ngayon
At nakamit natin nang buong hinahon
Ni walang digmaa’t pinapanginoon
May mabuting nasang taga sa panahon

At kung sakaling magbalik muli
Ang kasaysayang hininog ng isang madilim na kahapon
Muli, ang paisa-isang dila, ang parami-raming labi
Ang sama-samang tinig
Ang sari-saring mukha, magkakabalat, magkakadugo’t magkakapatid
Sama-samang gigising, magkakapit-bisig aalsa’t titindig
Lakas ng tao! Lakas ng bayan! Lakas ng daigdig!

Learn this Filipino word:

buntót