Mga pananda at sagisag na gagamitin sa piyesa

 1. Pangkat

  I – Unang Pangkat na ang mga tinig ay may uring matinis o mataas.

  II – Ikalawang pangkat – may karaniwang tinig

  III – Pangatlong pangkat – may malagom na tinig

  Lahat – Lahat na tinig na magkasabay (I-III)

  Solo – Isang babae o isang lalaki ayon sa itinakda

 2. Bilis

  Mbgl – mabagal

  N – normal

  Mbls – mabilis

  Mblss – mabilis na mabilis

  Pbls – pabilis

  Pgl – pabagal

  B – bulong

 3. Lakas

  Mh – mahina

  K – katamtaman

  Mlks – malakas

  Mlkss – malakas na malakas

  Pa-lks – palakas

  Phna – pahina

  Pabl – pabulong

  Pa-echo – umaalingawngaw na tinig, gumaganti at bumabalik

 4. Iba pang mga sagisag

  / - Hati sa normal na paghinto ng tinig ang paghinga. Hindi gaanong mabagal ang hinto o tigil.

  // - Hati sa normal na paghinto ng tinig ang paghinga. Matagal nang kaunti ang hinto o tigil, katumbas ng dalawang pitik.

  /// - Hinto nang matagal na may bilang na tatlong pitik.

  Kn – kanan ng mambibigkas kapag nakaharap sa manonood.

  Kl – kaliwa ng mambibigkas kapag nakaharap sa manonood.

  Lkd – likod – banding likod at malayo sa mambibigkas

  …. – lagyan ng diin

  [ - walang hinga, hindi hihinga sa dulo ng linya o taludturan, gawing tuloy-tuloy ang pagbigkas.

Learn this Filipino word:

bingi