Sampaguita

Sampaguita ng aming lipi
Bulaklak na sakdal ng yumi
Ikaw ang mutyang pinili
Na sagisag ng aming lahi

Ang kulay mong busilak
At diwa ng aming pangarap
Ang iyong bangot't halumuyak
Sa tuwi na'y aming nilalanghap
[Repeat this stanza]

O bulaklak na nagbigay ligaya
O paraluman, mutyang sampaguita
Larawan mo’y mistulang mga dalaga
Ikaw ang tanging bituing hiraman ng kanilang ganda

Ang iyong talulot
Ang siyang tunay na sagisag
Ng sa dalagang pusong wagas
Kayumian ay pagkamatapat
[Repeat this stanza]

Learn this Filipino word:

mamúmulaklák ang hagdanan