Makasalanan

Makasalanan nga kaya ang sino mang magmamahal?
Kung ang pag-ibig ang sanhi at tanging dahilan
Kung tunay mang nagkamali, dahil sa pag-ibig
Ang puso kong itong makasalanan daw ay di ko matalos!

Magbuhat nang ako ay maging makasalanan
Di na nagbago ang aking kasawian
Sumasamo ako na sana ay patawarin
Pagka't sino pa man na natutong magmahal ay makasalanan din!

Learn this Filipino word:

masamâ ang tubò ng dilà