Mabuhay!

Bati'y "Mabuhay!" Sabi'y "Mabuhay!"
Sa kaibigang nasa daungan.
Sa iyong pagdalaw, at sa pagpanaw,
Baso'y itaas, sabay ng "Mabuhay!"

We say "Mabuhay!"
We say "Mabuhay!"
Under the blue sky where our friends sit by.
A greeting, a farewell
A toast that will wear well,
We lift our glasses and say "Mabuhay!"

Learn this Filipino word:

baták ang katawán