Kumpisal

Padre, nais kong mangumpisal
Ako ay nagkasala sa isang nilalang
Ako'y may kasintahan, kami ay nagsuyuan
Naging saksi ang langit sa aming sumpaan

Padre, nais kong ipagtapat
Hindi na siya malaya noong una pa man
Iniibig ko siya maging ito ay bawal
At mayroong ibang pusong sa aki'y nagdaramdam.

Bakit pa kaya ako isinilang
Kung akong tao lamang na susuway
Padre, parusahan mo ako
Ang aking kasalanan ngayo'y nabatid n'yo

Ako'y dumadalangin na sana ay magbago
Naipunlang pag-ibig dito sa puso ko
Padre, isinasamo ko, ipanalangin n'yo ako
Sa aking pagkakasala, patawarin sana ako.

Learn this Filipino word:

taál na lalaki