Hanggang May Buhay

Hanggang may buhay, iibigin ka, hirang
Isinusumpa ko, hanggang may buhay.
Kung maihahandog ko lamang
Ang langit sa iyo hirang
Disin sana'y akin ng ginawa
Upang makilala mong mahal kita
Hindi lang habang may buhay
Hanggang doon man kay Bathala
Tataglayan ko ang pagmamahal
Na tanging sa 'yo, sinta --
Papaano kitang maaaring kalimutan
Gayong batid mong tanging ikaw lamang
Kaya lang ninais ko ang mabuhay
Ng dahil lamang sa ating sumpaan
Hanggang may buhay, iibigin ka, hirang
Isinusumpa ko, hanggang may buhay.

Learn this Filipino word:

mapagtaním