Cariñosa

Ang pangarap ko sa pag-ibig
Ay maging akin hanggang langit
Ang isang tapat kung gumiliw
Ang pagsuyo'y di mawawaglit
Matupad ko lamang ang nais
Hahamakin ko ang panganib
Sapagka't ako'y cariñosa kung umibig

Ang puso, laging malulumbay
Kung lilimutin mo
Ang pagsintang wagas, aking mahal
Irog ko, nahan ang pag-asa
Nang tanging pagsintang wari'y magdurusa

Panaligan mo, aking giliw
Kailan ma'y hindi lilimutin
Ang iyong pagsuyo sa akin
Iingatan ko hanggang libing
Kung ako'y naging cariñosa
Sa piling mo lang, aking giliw
Ang pag-ibig ko ay asahan walang maliw

[Repeat]

Learn this Filipino word:

matalas ang ulo