Sa mga Bulaklak ng Heidelberg - Page 2 of 2

ni Dr. José Rizal

(Tagalog version of “A las Flores de Hiedelberg”)

Sabihin ang aking sa inyo’y sinabi
noong… buong ingat ay aking inipit
sa mga pahina ng aklat na gamit,
inyong mga dahong
malalambot noon.

Dalhin, dalhin ninyo, oh, mga bulaklak!
pag-ibig sa aking mga nililiyag,
ang kapayapaan
sa bayan ko’t kanyang lupaing mayaman;
sa mga lalaki’y tanging pananalig,
sa mga babae’y kalinisa’t bait;
mabuhay ang mga taong iniibig
sa tahanang banal at mapagtangkilik.

Pag sumapit kayo sa dalampasigan,
ang sa inyo’y halik na aking ikintal,
masuyong ilagak
sa di-kitang mga pakpak ng amihan
upang siya’y dito sumamang magalang
at halikan niya ang lahat ng bagay
na iniibig ko at sa aki’y mahal.

Oh, mga bulaklak! Kayo ay daratal,
kulay ninyo, mandin, ay maiingatan,
ngunit kung malayo sa lupang magiting,
pinagkautangan ng buhay na angkin,
bango’y mawawala;
sapagkat ang samyo’y kaluluwa’t diwa,
at ito ay hindi pinababayaan
ng nunungong langit na ang tangang tanglaw
wari’y nakasaksi sa kanyang pagsilang…
Si nakalilimot magpakailanman!

Learn this Filipino word:

ilistá sa tubig