Himno Nacional Filipina

Tula ni

Jose V. Palma

Lupang pinipintuho
Anak ng Araw ng Silangan
Ang apoy niyang naglilingas
Ay tumitibok sa iyo.

Bayan ng mga Pag-ibig
Duyan ng kabayanihan
Ang manloloob
ay di makayuyurak sa iyo kailanman.

Sa bughaw mong langit, sa mga ulap mo,
Sa iyong mga bundok at sa dagat mo,
kumikinang at tumitibok ang tulain
Nang itinatangi mong kalayaan.

Ang watawat mong sa mga paghahamok
Ang tinanglawan ng tagumpay,
Ay di makikitang pagdimlan kailanman
Ng mga bituin mo’t ng iyong araw.

Lupa ng ligaya, ng liwanag at mga pag-ibig
Sa kanlungan mo’y kay-tamis mabuhay;
Ikinaluluwalhati ng iyong mga anak,
Na kapat inapi ko’y mamatay dahil sa iyo.

Learn this Filipino word:

paniningaláng-pugad