Ang Tahanang Daigdig

Tula ni

Ildefonso Santos

May isang tahanang malaki’t marikit,
Langit ang bubungan at lupa ang sahig.

Bawat silid nito’y may bundok na dinding,
Dagat at batisan ang siyang salamin.

Palamuti naman ang tanang bulaklak,
Tala at bituin ang hiyas na sangkap.

Maraming laruang nakapagtataka:
Isdang lumalangoy, ibong kumakanta…

May tanging laruang isang bolang apoy,
Aywan ba kung sino ang dito’y nagpukol.

At sino rin kaya ang tagapagsindi
Ng parol na buwang pananglaw kung gabi?

Ah, Siya ang ating mabait na Ama –
Kaybango ng hangin na Kanyang hininga!

At tayo? Oh, tayo ay magkakapatid
Sa bahay na itong ang ngala’y Daigdig!

Ilang mga katangiang mapapansin sa mga pagtula ni G. Ildefonso Santos ay ang maingat na pagpili at paghahanay-hanay ng mga salita, ang masining na paglalarawan ng mga kaisipan, at ang matalinghagang pagpapakahulugan. Bakit niya tinawag na tahanan ang Daigdig?

Learn this Filipino word:

hampás sa kalabaw, sa kabayo ang latay