Kabanata 7: - Page 2 of 2

Suyuan sa Asotea

(Ang Buod ng “Noli Me Tangere”)

Nakasaad sa sulat kung bakit nais ni Don Rafael na papag-aralin si Ibarra sa ibang bansa.  Siya anya ay isang lalaki at kailangan niyang matutuhan ang tungkol sa mga buhay-buhay upang mapaglingkuran niya ang kanyang sinilangan.  Na bagamat, matanda na si Don Rafael at kailangan ni Ibarra, siya ay handang magtiis na ipaubaya ang pansariling interes alang-alang sa kapakanang pambayan.

Sa bahaging iyon ng sulat ay napatayo si Ibarra. Namutla siya. Napatigil sa pagbabasa si Maria.  Tinanong ni Maria ang binata.  Sumagot siya Dahil sayo ay nalimutan ko ang aking tungkulin.  Kailangan na pala akong umuwi dahil bukas ay Undas na.

Kumuha ng ilang bulaklak si Maria at iniabot iyon kay ibarra.  Pinagbilinan ni Kapitan Tiyago si Ibarra na pakisabi kay Anding na ayusin nito ang bahay nila sa San Diego sapagkat magbabakasyon duon ang mag-ale.  Tumango si Ibarra at umalis na ito.

Pumasok sa silid si Maria at umiyak.  Sinundan siya ni Kapitan Tiyago at inutusan na magtulos ng dalawang kandila sa mga manlalakbay na sina San Roque at San Rafael.

Learn this Filipino word:

bulók ang kamáy