Kabanata 2:

Si Crisostomo Ibarra

(Ang Buod ng “Noli Me Tangere”)

Dumating si Kapitan Tiyago at si Ibarra na luksang-luksa ang kasuotan.  Binating lahat ni Kapitan ang mga panauhin at humalik sa kamay ng mga pari na nakalimot na siya ay bendisyunan dahil sa pagkabigla.  Si Pari Damaso ay namutla ng makilala si Ibarra.

Ipinakilala ni Kapitan Tiyago si Ibarra sa pagsasabing ito ay anak ng kanyang kaibigang namatay at kararating lamang niya buhat sa pitong taong pag-aaral sa Europa.  Malusog ang pangangatawan ni Ibarra, sa kanyang masayang mukha mababakas ang kagandahan ng ugali.  Bagamat siya ay kayumanggi, mahahalata rin sa pisikal na kaanyuan nito ang pagiging dugong Espanyol.

Tinangkang kamayan ni Ibarra si Pari Damaso sapagkat alam niyang ito ay kaibigang matalik ng kanyang yumaong ama.  Ngunit, ito ay hindi inamin ng Pari.  Totoo, siya ang Kura sa bayan.  Pero, ikinaila niyang kaibigan niya ang ama ni Ibarra.

Napahiya si Ibarra at iniatras ang kamay.  Dagling tinalikuran niya ang Pari at napaharap sa Tinyenteng kanina pa namamasid sa kanila.  Masayang nag-usap sina Tinyente at Ibarra.  Nagpapasalamat ang Tinyente sapagkat dumating ang binata ng walang anumang masamang nangyari.  Basag ang tinig ng Tinyente ng sabihin niya sa binata na nasa nito ay higit na maging mapalad sa kanyang ama.  Ayon sa Tinyente, ang ama ni Ibarra ay isang taong mabait.  Ang ganitong papuri ay pumawi sa masamang hinala ni Ibarra tungkol sa kahabag-habag na sinapit ng kanyang ama.

Ang pasulyap ni Padre Damaso sa tinyente ay sapat na upang layuan niya ang binata.  Naiwang mag-isa si Ibarra sa bulwagan ng walang kakilala.

Tulad ng kaugaliang Aleman na natutuhan ni Ibarra buhat sa kanyang pag-aaral sa Europa, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa mga nanduruong kamukha niyang panauhin.  Ang mga babae ay hindi umimik sa kanya.  Ang mga lalaki lamang ang nagpapakilala rin sa kanya.  Nakilala niya ang isang binata rin na tumigil sa pagsusulat.

Malapit ng tawagin ang mga panauhin para maghapunan, nang lumapit si Kapitan Tinong kay Ibarra para kumbidahin sa isang pananghalian kinabukasan.  Tumanggi sa anyaya ang binata sapagkat nakatakda siyang magtungo sa San Diego sa araw na naturan.

Learn this Filipino word:

may kutsarang gintô nang isilang