Kabanata 15:

Ang mga Sakristan

(Ang Buod ng “Noli Me Tangere”)

Parang plegarya ang tunog ng kampanang binabatak ng magkapatid na sakristan na sina Crispin at Basilio.  Sila ang kausap kanina ni Pilosopo Tasyo at sinabihan na sila ay hinihintay ng kanilang inang si Sisa para sa isang hapunang pangkura.  Sa anyo ng hitsura ng magkapatid mapagsisino na sila ay hilahod sa hirap.

Sinabi ni Crispin kay Basilio na kung kasama sila ni Sisa.  Disin sana, siya ay hindi mapagbibintangang isang magnanakaw.  At kung malalaman ni Sisa na siya ay pinapalo, tiyak hindi papayag ang kanilang ina.  Ang anyo ng pangamba sa mukha ni Crispin ay nababakas.  Idinadalangin na sana wag magkasakit silang lahat.  Ang suweldo lang kasi nila ay dalawang piso sa isang buwan.  Minultahan pa siya ng tatlong beses.  Pero, hindi pumayag si Basilio sapagkat walang kakainin ang kanilang ina.  Isa pa ang katumbas ng dalawang onsa ay P32.00. lubhang mabigat ito para kay Basilio.

Ipinakiusap ni Crispin na bayaran na lamang ni Basilio ang ibinibintang sa kanya.  Pero, kulang pa ang sasahurin ni Basilio kahit magbayad sila.  Dahil dito, nasabi ni Crispin na mabuti pa ngang magnanakaw na siya sapagkat maililitaw niya ito.  At kung papatayin man siya sa palo ng Kura at siya’y mamamatay magkakaroon naman ng mga damit si Sisa at ang kapatid na si Basilio.  Nasindak ang huli sa binanggit ng kapatid.

Nag-aalala pa si Basilio na kapag nalaman ng kanilang ina napagbintangang nagnakaw si Crispin, tiyak na magagalit ito.  Pero, sinabi ni Crispin na hindi maniniwala ang kanilang ina sapagkat ipakikita niya ang maraming latay na likha ng pagpalo ng Kura at ang bulsa niyang butas-butas na walang laman kundi isang kuwalta na aginaldo pa niya noong Pasko, na kinuha pa sa kanya ng hidhid na Kura.

Gulo ang isip ni Crispin dahil mahirap na gusot na napasukan nilang magkapatid.  Gusto niyang makauwi silang magkapatid upang makakain ng masarap na hapunan.  Magmula ng mapagbintangan siyang nagnakaw, hindi pa siya pinapakain hangga’t hindi niya naisauli ang dalawang onsa.  Maliwanag sa mga pahayag ni Crispin na kaya siya napagbintangang magnanakaw sapagkat ang kanilang ama ay mabisyo, lasenggero at sabungero.

Habang nag-uusap ang magkapatid, ang Sakristan Mayor ay walang kilatis na nakapanhik sa palapag na kinaroonan nila.  Antimano, puyos ito sa galit.  Sinabi niya kay Basilio na ito ay kanyang minumultahan dahil sa hindi tamang pagtugtog ng kampana.  Kapagdaka, si Crispin naman ang hinarap at sinabing hindi ito makakauwi hanggang hindi niya inilalabas ang dalawang onsa na binibintang sa kanya.  Tinangkang mangatwiran ni Basilio, pero sinansala siya ng sakristan mayor sa pagsasabing kahit na siya ay hindi makakauwi hanggang hindi sumasapit ang eksaktong ika-10 ng gabi.  Gimbal si Basilio sapagkat ika-9 pa lamang ng gabi ay wala ng puwedeng maglakad sa lansangan kung gabi.  Makikiusap pa sana si Basilio, pero biglang sinambilat ng sakristan mayor si Crispin sa bisig at kinaladkad na papanaog sa hagdanan hanggang sa sila ay lamunin sa dilim.  Dinig ni Basilio ang pagpapalahaw ng kapatid.  Pero, wala siyang magawa, naiwan itong parang tulala.  Ang bawat pagsampal ng sakristan kay Crispin ay sinusundan ng masakit na pagdaing.  Nanlaki ang mata at nakuyom ni Basilio ang kanyang palad sa sinapit ng kapatid.  Pumasok sa isip na kung kailan siya maaaring mag-araro sa bukid habang naririning niya ang paghingi ng saklolo ni Crispin.  Mabilis na pumanhik siya sa ikalawang palapag ng kampanaryo.  Mabilis na kinalag niya ang lubid na nakatali sa kampana at nagpatihulog na padausdos sa bintana ng kampanaryo.  Nuon ang langit ay unti-unti ng nagliliwanag sapagkat humihinto na ang ulan.

Learn this Filipino word:

ilakò ang puri