Sergio Osmeña - Page 2 of 2

(Sergio Osmeña Sr. y Suico)

Edukasyon

Elementarya at Mataas na Paaralan Pribadong Paaralan ni Manuel Logarta
Semenaryo ng San Carlos
Kolehiyo Batsilyer ng Sining, Colegio de San Juan de Letran (1894)
Batsilyer ng Abogasya, University of Santo Tomas (1903)

 

 

Mga Natatanging Tala sa Kasaysayan

 • Nagtatag at namatnugot, katulong sina Jaime de Veyra at Rafael Palma, ng isang pahayagang makabayan.
 • Naging kaklase niya sa University of Santo tomas sina Manuel Quezon at Emilio Jacinto.
 • Pangalawang pinakamataas na pumasa sa pagsusulit ng Bar Examinations noong 1903.
 • Nagsilbing Acting Governor ng Cebu (1903) sa edad na 25, kahalili ni Juan Climaco.
 • Hinirang na panlalawigang piskal ng Cebu.
 • Nanalo bilang kintawan ng ikalawang distrito ng Cebu sa Unang Asembleya ng Pilipinas noong 1907 kung saan nahalal siyang ispiker na hinawakan niya sa loob ng 15 taon.
 • Isa sa tagapagtatag ng kilalang partido, ang Partido Nacionalista at naging una nitong pangulo.
 • Nahalal na senador noong 1922.
 • Kasama si Manuel Roxas ay sinikap nilang mapagtibay ng Pamahalaang Amerikano ang isang Constitutional Convention na magbibigay daan sa kasarinlan ng Pilipinas.
 • Natamo ang batas ukol sa Kasarinlan, ang Hare-Hawes-Cutting mula sa Kongreso ng Estados Unidos.
 • Naging Pangalawang-Pangulo ng Komonwelt ng Pilipinas noong Nobyembre 15, 1935.
 • Nagtungo sa Estados Unidos kasama si Quezon upang itatag ang Komonwelt ng Pilipinas sa panahon ng Hapon.
 • Tumayong kahalili ni Quezon sa karamihan ng pagkakataon habang ang Pangulong Quezon ay nagkasakit ng tuberculosis.
 • Pangulo ng Komonwelt ng Pilipinas noong 1944 nang mamatay si Pangulong Manuel L. Quezon.
 • Ang pinakamatandang naging pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas sa edad na 67.
 • Kasama sa makasaysayang paglunsad sa Red Beach, Palo, Leyte nina Heneral McArthur at ang mga Pilipinong heneral na sina Carlos P. Romulo at Basilio Valdez noong Oktubre 20, 1914.
 • Naatasan sa muling pagtatayo ng bansang winasak ng digmaan.
 • Nagretiro sa pribadong buhay sa Cebu makaraang maitatag ang ikatlong Republika ng Pilipinas.

Education

Elementary and Secondary Pribadong Paaralan ni Manuel Logarta
San Carlos Seminary
College Bachelor of Arts, Colegio de San Juan de Letran (1894)
Bachelor of Law, University of Santo Tomas (1903)

 

 

Important Notes in History

 • Founded and edited a nationalistic newspaper with Jaime de Veyra and Rafael Palma.
 • Among his classmates in the University of Sto. Tomas were Manuel Quezon and Emilio Jacinto.
 • Second topnotcher in the Bar Examinations in 1903.
 • Served as Acting Governor of Cebu (1903) at the age of 25 as substitute for Juan Climaco.
 • Named provincial judge of Cebu.
 • Won as representative of the second district of Cebu in the First Philippine Assembly in 1907 where he was elected Speaker, a position he held for 15 years.
 • One of the founders of the Nacionalista Party and its president.
 • Elected senator in 1922.
 • He and Manuel Roxas worked for the approval by the American Government, a Constitutional Convention that would pave the way for Philippine Independence.
 • Won the nod of the Congress of the Untied States about the law on Independence, the Hare-Hawes Cutting Act.
 • Became the Vice-President of the Philippine Commonwealth on November 15, 1935.
 • Went to the United States with Quezon to establish the Philippine Commonwealth during the Japanese regime.
 • Served as substitute of Quezon in several occasions when President Quezon contacted tuberculosis.
 • President of the Commonwealth of the Philippines in 1944 when President Quezon died.
 • The oldest to become president in the history of the Philippines at the age of 67.
 • Was one of Gen. McArthur’s company in the historic launching at Red Beach, Palo, Leyte along with Filipino generals, Carlos P. Romulo and Basilio Valdez on October 20, 1914.
 • Was mandated to rebuild the nation destroyed by war.
 • Retired to private life in Cebu after the establishment of the Third Republic of the Philippines.

Learn this Filipino word:

mainit ang kamáy