Fidel V. Ramos - Page 2 of 2

(Fidel Valdez Ramos)

Edukasyon

Elementarya at Mataas na Paaralan Padilla Elementary School
Kolehiyo Philippine Military Academy (1947)
U.S. Military Academy, West Point, New York, U.S. (1950)
Civil engineering, Masteral Degree, University of Illinois (1951)
Associate Infantry Company Officer’s Course, Fort Benning, Georgia
MBA, Pamantasan ng Ateneo de Manila

 

 

Mga Natatanging Tala sa Kasaysayan

 • Ipinadala ng Pilipinas sa aktibong serbisyo sa Digmaang Korea (1950-1953) at Digmaang Vietnam (1959-1975).
 • Siya ang nagtatag ng Special Forces ng Hukbo ng Pilipinas.
 • Naging Hepe ng Philippine Constabulary na kilala ngayon bilang Philippine National Police o PNP.
 • Hinirang na Vice Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa loob ng limang taon sa administrasyong Marcos.
 • Naglunsad ng Philippines 2000 na ang layunin ay mapaunlad ang bansa.
 • Sampung taong nagsilbi bilang Puno ng Intelligence Services ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas at Deputy Chief of Staff para sa Home Defense Activities.
 • Kasama ang Ministro ng Depensa Juan Ponse Enrile, iniurong nila ang kanilang suporta at nakiisa kay Corazon Aquino at sa People Power Movement noong Pebrero 22, 1986.
 • Naging Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines noong 1986.
 • Kalihim ng Gabinete, Department of National Defense (Enero 1988)
 • Naging kinatawan ng Pilipinas sa Third Asean Conference sa bansang Malaysia noong 1989 at sa Ministerial Conference ng Asean sa Kuala Lumpur.
 • Pangalawang Tagapangulo, Panrehiyong Pagpapaunlad ng Rehiyon 9.
 • Nahalal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong 1992.
 • Upang wakasan ang paghihimagsik ng mga rebeldeng Komonista at Muslim ay binuo ang Komisyonado sa Pambansang Pagkakaisa upang wakasan ang paghihimagsik ng mga rebeldeng Komunista at Muslim.
 • Nakamit ang isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro National Liberation Front ni Nur Misuari.

Education

Elementary and Secondary Padilla Elementary School
College Philippine Military Academy (1947)
U.S. Military Academy, West Point, New York, U.S. (1950)
Civil engineering, Masteral Degree, University of Illinois (1951)
Associate Infantry Company Officer’s Course, Fort Benning, Georgia
MBA, Ateneo de Manila University

 

 

Important Notes in History

 • He was sent by the Philippines on active service to the Korean War (1950-1953) and the Vietnam War (1959-1975).
 • He founded the Special Forces of the Philippine Army.
 • Was Chief of the Philippine Constabulary, which is known now as Philippine National Police or PNP.
 • Was appointed Vice-Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines or AFP for five years in the Marcos administration.
 • Launched the Philippines 2000 which aimed to bring progress to the country.
 • Served for ten years, as Head of the Intelligence Services of the Armed Forces of the Philippines and Deputy Chief of Staff for Home Defense Activities.
 • Together with then Defense Minister Juan Ponce Enrile, they withdrew their support of the Marcos Government and joined Corazon Aquino and the People Power Movement on February 22, 1986.
 • He was Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines in 1986.
 • Cabinet Secretary, Department of National Defense (1988).
 • He was the country’s representative at the Third Asean Conferense in Malaysia in 1989 and at the Asean Ministerial Conference in Kuala Lumpur.
 • Vice-Chairman, Regional Development of Region 9.
 • Elected President of the Republic of the Philippines in 1992.
 • He formed the Commission on National Reconciliation to put an end to the war waged by the Communist rebels and the Muslim against the government.
 • Obtained a peace treaty between the government and Nur Misuari’s Moro National Liberation Front.

Learn this Filipino word:

ilaw ng táhanan