Elpidio R. Quirino - Page 2 of 2

(Elpidio Rivera Quirino)

Edukasyon

Elementarya at Mataas na Paaralan Mababang Paaralan ng Aringay, La Union
Mataas na Paaralan ng San Fernando, La Union
Mataas na Paaralan ng Vigan, Ilocos Sur
Mataas na Paaralan ng Maynila (1911)
Kolehiyo Batsilyer ng Abogasya, Kolehiyo ng Abogasya, Pamantasan ng Pilipinas (1915)
Doktor ng Abogasya, Honoris Causa, Pamantasan ng Maynila noong Abril 17, 1948
Doktor ng Abogasya, Honoris Causa, Pamantasan ng Pilipinas noong Pebrero 12, 1949
Doktor ng Abogasya, Honoris Causa, Fordham University, New York noong Agosto 12, 1949

 

 

Mga Natatanging Tala sa Kasaysayan

 • May taguring "Arkitekto ng Pambansang Ekonomiya".
 • Nagtrabaho bilang kawani sa Manila Police Department upang matustusan ang pag-aaral.
 • Nagtrabaho sa Kawanihan ng mga Lupain.
 • Personal na Kalihim ni Pangulong Quezon, komisyonado ng Pilipinas at Senado.
 • Naging kinatawan ng Ilocos sur sa Pambansang Asembleya.
 • Kinatawan ng Pilipinas sa International Bar Conference sa Peking, China noong 1921.
 • Dalawang pagkakataong nahalal na senador (1925 at 1945).
 • Hinirang na maging Kalihim ng Pananalapi noong panahon ni Pangulong Manuel L. Quezon.
 • Kapanabay na Kalihim ng Ugnayang Panlabas noong panahon ng Komonwelt.
 • Nanungkulan sa Panguluhan sanhi ng biglang pagkamatay ni Pangulong Roxas noong 1948.
 • Nanumpa sa pagka-Pangulo ng Pilipinas noong Abril 17, 1948.
 • Sa panahon ng kanyang panunungkulan, natambangan at napatay ng mga Huk ang dating Unang Ginang Aurora Aragon Quezon.
 • Napanumbalik ang kapayapaan at katiwasayan ng bansa sa pagkalupig ng HUKBALAHAP sa tulong nang itinalagang Kalihim ng Tanggulan ng bansa na si Ramon Magsaysay.
 • Sa panahon niya itinatag ang mga Bangko Rural at Bangko Sentral ng Pilipinas.

Education

Elementary and Secondary Mababang Paaralan ng Aringay, La Union
Mataas na Paaralan ng San Fernando, La Union
Mataas na Paaralan ng Vigan, Ilocos Sur
Mataas na Paaralan ng Maynila (1911)
College Bachelor of Law, Law Center, University of the Philippines, 1915
Doctor of Laws, Honoris Causa, Pamantasan ng Maynila (April 17, 1948)
Doctor of Laws, Honoris Causa, University of the Philippines (February 12, 1949)
Doctor of Laws, Honoris Causa, Fordham University, New York (August 12, 1949)

 

 

Important Notes in History

 • Was called "Architect of National Economy".
 • Worked as an employee at the Manila Police Department to finance his studies.
 • Worked at the Bureau of Land.
 • Personal secretary of President Quezon, Commissioner of the Philippines and Senate.
 • Was representative of the Philippines in the International Bar Conference in Peking, China in 1921.
 • Twice elected as senator (1925 and 1945).
 • Was appointed Secretary of Finance during the time of Quezon.
 • Concurrent Secretary of Foreign Affairs during the commonwealth.
 • Served in the Presidency due to the sudden demise of President Roxas in 1948.
 • Took oath as President of the Philippines on April 17, 1948.
 • During his reign, former First Lady Aurora Aragon Quezon was ambushed and killed by the Huk.
 • Regained the peace and order of the country due to the defeat of the HUKBALAHAP, with the help of the appointed Secretary of National Defence, Ramon Magsaysay.
 • During his reign, the Central Bank of the Philippines was established.

Learn this Filipino word:

pinitpít na luya