Diosdado Macapagal - Page 2 of 2

(Diosdado Pangan Macapagal)

Edukasyon

Elementarya at Mataas na Paaralan Mababang Paaralan ng Lubao (1925)
Mataas na Paaralan ng Pampanga (1929)
Kolehiyo Associate of Arts, Pamantasan ng Pilipinas
Iskolar, Philippine Law School
Batsilyer ng Abogasya, Pamantasan ng Santo Tomas (1936)
Dalubhasa ng Abogasya (1941)
Doktor ng mga Batas Pambayan (1947)
Doktor ng Pilosopiya sa Ekonomiya (1957)

 

 

Mga Natatanging Tala sa Kasaysayan

 • Tinangkilik ng pilantropong si Honorio Ventura upang mag-aral ng Abogasya sa Pamantasan ng Sto. Tomas at naging bar examination topnotcher.
 • Naging miyembro ng Pambansang Lehislatura mula 1949 hanggang 1957.
 • Naging katulong na abogado ni Pangulong Manuel L. Quezon.
 • Naging propesor sa Unibersidad ng Santo tomas.
 • Hepe ng Sangay ng Batas, Kagawarang Ugnayang Panlabas (1946).
 • Kongresista, unang distrito ng Pampanga, dalawang beses na nahalal (1949-1953).
 • Noong 1951 ay naging tagapangulo ng delegasyon ng Pilipinas sa United Nations sa Paris at tumulong sa negosasyon ng mutual defense treaty sa Estados Unidos at tratadong pangkapayapaan sa Japan.
 • Nag-akda, katulong na nag-akda at nagpanukala ng pagsasabatas ng Batas Ukol sa Pinakamababang Pasahod, Batas sa mga Bangko sa Kanayunan at batas na nagsasabansa ng kalakal na bigas at mais.
 • Tagapangulo; Lupon ng Kongreso sa Ugnayang Panlabas.
 • Isa sa mga pinarangalan ng Sampung Pinakamahusay na Kongresista ng Congressional Press Club (1947-1957).
 • Tinanghal na Pinakamahusay na Mambabatas ng Ikatlong Kongreso.
 • Naging Pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong 1957.
 • Naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong 1961.
 • Dahil sa kanyang mahigpit na kampanya laban sa katiwalian ay umani siya ng taguring “The Incorruptible”.
 • Ipinasa ang Kodigo ng Reporma sa Lupang Pansakahan (Republic Act No.3844) noong Agosto 8, 1963.
 • Nakatulong sa pagbuo ng MAPHILINDO (Malaysia, Philippines, Indonesia), na hinalinhan ng ASEAN noong 1963.
 • Nakatulong sa pagpapalit ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas mula Hulyo 4, tungo sa Hunyo 12.
 • Nahalal na tagapangulo ng Kapulungang Konstitusyonal, (1971-1972), makaraang mamatay si dating Pangulong Carlos P. Garcia.
 • Siya ang nagpasimuno na angkinin ng Pilipinas ang Sabah mula sa Malaysia.

Education

Elementary and Secondary Mababang Paaralan ng Lubao (1925)
Mataas na Paaralan ng Pampanga (1929)
College Associate of Arts, University of the Philippines
Scholar, Philippine Law School
Bachelor of Law, University of Sto. Tomas (1936)
Master of Laws (1941)
Doctor of Public Laws (1947)
Doctor of Philosophy in Economics (1957)

 

 

Important Notes in History

 • Supported by Philanthropist Honorio Ventura to study Law at the University of Sto. Tomas and became the bar examination topnotcher.
 • Was a member of the National Legislature from 1949 to 1957.
 • Served as assistant lawyer of President Manuel Quezon.
 • Was a professor at the University of Sto. Tomas.
 • Chief of Legal Division Department, Department of Foreign Affairs (1946).
 • Congressman, first district of Pampanga, twice elected (1949-1953).
 • Was head of the Philippine Delegation at the United Nations Assembly in Paris in 1951 and helped in the negotiations of the mutual defense treaty in the United States and peace treaty in Japan.
 • Authored, co-authored the Minimum Wage Law, the Rural Bank Law and the Law on Nationalization of the rice and corn industry.
 • Chairman, Congress Committee on Foreign Relations.
 • Honored as one of the Ten Outstanding Congressmen by the Congressional Press Club (1947-1957).
 • Named The Most Outstanding Congressman of the Third Congress.
 • Became the Vice-President of the Philippines in 1957.
 • Became the President of the Philippines in 1961.
 • He was tagged “The Incorruptible” because of his strict campaign against corruption.
 • Signed the Agricultural Land Reform Code (Republic Act No. 3844) on August 8, 1963.
 • Helped in establishing the MAPHILINDO (Malaysia, Philippines, Indonesia), which was replaced by ASEAN in 1963.
 • Instrumental in the change of Independence Day from July 4 to June 12.
 • Elected head of the Constitutional Convention (1971-1972) after the death of President Carlos P. Garcia.
 • Spearheaded the country’s claim of Sabah from Malaysia.

Learn this Filipino word:

tagong-bayawak