Oyayi #6

Meme ka na batang sanggol
Isisilid ko sa bumbong
At pagdaraan ng Poon
Bibigyan ka ng bagoong.

Learn this Filipino word:

malikót ang kamáy