Desde Ako Nga Nailo

Desde ako nga nailo sa amay kong hinigugma
Kasakit nga ginretiner ko sa kamingaw nga masyado
Kamingaw nga walay angayan sa Korason ko ginbatiag
Iloy ko por Dios nga labing namili
Ang Dios sa langit amo ang magbawi

Learn this Filipino word:

tinanggáp ng dalawáng kamáy