Ang Hardinero

Di baga maraming bulaklak saan man
Makapipili ka sari-saring kulay
Kung ang mapili mo'y ang bulaklak ng rosal
Di ibig pitasin sa sanga at tangkay

Di mo ba tanto na ako'y asusena
Ang hardinero ko'y si ama't si ina
Bago ka pumitas bulaklak sa sanga
Sa hardinero ko'y magsabi ka muna

Learn this Filipino word:

bunga ng pag-ibig