Florante at Laura

ni Francisco Baltazar

(Booknotes / Summary in Tagalog)

Ang Florante at Laura ay ang pinaikling orihinal na titulo na sinulat sa makalumang Tagalog na: Pinagdaanang Buhay ni Florante at ni Laura sa Cahariang Albania.  Quinuha sa madlang "cuadro histórico" o pinturang nag sasabi sa mga nangyayari nang unang panahón sa Imperio nang Grecia, at tinula nang isang matouain sa versong tagálog. (The Life of Florante and Laura in the Kingdom of Albania: Culled from a publicly-displayed "cuadro histórico" or historical painting which describes the events which were occurring during ancient times in the empire of Greece, and penned by someone who enjoys Tagalog verse.).

Masasabi na sa loob ng bilangguan ng Pandakan, Maynila ay doon sinulat ni Francisco Balagtas (sa sagisag na Francisco Baltazar) ang ngayo'y kinikilalang walang kamatayang Florante at Laura na buong puso at pagmamahal niyang inihandog kay Selya (Maria Asuncion Rivera o M.A.R.), na nakasal kay Mariano Kapule (ang karibal ni Balagtas) na mula sa isang masalaping angkan.  Sa kapangyarihan ng yaman ng mga magulang ni Capule ay nagawan ng paraan na maihabla sa hukuman at maipiit sa bilangguan ang makata.

Tinuturing ng ating pambansang bayani, Dr. José Rizal, ang Florante at Laura na pinakamahusay na awit noon, at nagtataglay ng mga diwaing masasalamin umano sa lipunan.  Makikita dito ang pinagsanib na tula at kasaysayan ng Pilipinas noong ang mga Filipino ay nasa ilalim nang pamamahala ng pamahalaang Kastila.  Inilalarawan dito ang uri at layon ng paghihimagsik.  Ang himagsik laban sa malupit na pamamalakad ng mga Kastila.  Ang mga tauhan, lugar ay kinuha ni Balagtas sa ibang bansa ngunit ang mga kilos at gawi ay himig Filipino at ang mga pangyayari ay nahahawig sa mga pangyayari noong panahon na iyon.

Ang Florante at Laura ay isang awit na binubuo ng 399 na saknong.  Ito ay isang tulang pasalaysay na binubuo ng tig-aapat na taludtod ang bawat saknong, na ang bawat taludtod ay may lalabindalawahing pantig, at ang tradisyonal na dulong tugma ay isahan.

Sa kasalukuyan, ang Florante at Laura ay isa sa mahahalagang akda ng Panitikang Filipino na pinag-aaralan ngayon sa mataas na paaralan (sa ikalawang taon), alinsunod sa kurikulum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon.

Learn this Filipino word:

pikít-matá