Florante at Laura

ni Francisco Baltazar

(A Complete Original Text in Ancient Tagalog)

Pinagdaanang Buhay
ni
Florante at ni Laura
sa
Cahariang Albania

Quinuha sa madlang cuadro histórico o pinturang
nag sasabi sa mga nangyayari nang unang
panahón sa Imperio nang Grecia, at tinula
nang isang matouain sa versong tagálog.

Reimpreso-Manila
Imprenta de Ramirez y Giraudier
1861

Learn this Filipino word:

tumayô ang mga balahibo