Ibalon - Page 3 of 3

(an epic from Bicol)

Bilingual (Tagalog-English) version

Bumalik siya at ibinalita sa ama ang tungkol sa lupain na nakita niya para sa kanila. Hindi na sila nagsayang ng oras, si Baltog at ang kanyang ama at ang lahat ng mga mamamayan ay nilisan ang Samar papuntang Ibalon, ang kanilang bagong tahanan. Tinuruan nina Handiong at Baltog ang mga mamamayan ng ilang paraan upang magkaroon ng kabuhayan. At hindi nagtagal ay gumanda ang kanilang pamumuhay. Pinuno nila ang lupain at nagkaroon sila ng masaganang ani. Sa lupaing iyon ang gutom ay naging alaala na lamang ng nakaraan.

Then he went home and told hid father about the land he had found for them.  Wasting no time, Baltog and his father and all their people left Samar for Ibalon, their new home.  Once settled Handiong and Balog taught their people several home industries to make a living.  In no time, their lives changed for the better.  They tilled the soil and it gave them bountiful harvest.  In that land, hunger and starvation became for them, a thing of the past.

Learn this Filipino word:

nangabuwál sa dilím