Kay Birhen Maria

ni Dr. José Rizal

(Tagalog version of “A La Virgen Maria”)

Oh Maria! Matamis na kapayapaan
at mahal na aliw ng tao sa lumbay.
Bukal kang… nanagos ay saklolong lantay,
at sa aming lupa ay nagpapayaman.

Buhat sa taluktok, langit na mataas,
malungkot kong taghoy, dinggin mong may habag;
ampunin sa lambong na nagliliwanag
nanakyat kong tinig sa bilis ng lipad!

Aking Ina ikaw, tahimik na Maria;
ikaw ang buhay ko, lakas ng panata;
sa maalong dagat, tanging patnubay ka.

Kung ako’y usigin ng masamang hilig,
sa paghihingalo, wakas at lumapit,
tulungan mo ako, pawiinh ang hapis.

Learn this Filipino word:

buwaya