Walay Angay

Walay angay ang kamingaw
Ang magpuyo sing walay kalipay;
Firme ang buot guinapungso,
Guican sa walay pahuway nga pagtuao.

O dughan co itunong na,
Itunong na ang manga pag cagha;
Cay dao wala sing maawa,
Nga maoagpahid sang naga agay ng luha.

[Refrain]

Sisino ay han, ang sarang maawa
Nga macagpahid sang nagaagay nga luha?
Cag sinsino ayhan, sano pa mapala,
Ang manga casaquit gui can sa pagcagha.

[Repeat refrain]

Learn this Filipino word:

talo-salíng