Ang Tangi Kong Pag-ibig

Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang,
Ngunit ang iyong akala ay hindi tunay;
Hindi ka lilimutin magpakailan pa man,
Habang ako'y narito at may buhay.

Malasin mo't magtitiis ng kalungkutan,
Ang buhay kong unti-unti nang pumapanaw;
Wari ko ba, sinta, ako'y mamamatay,
Kundi ikaw ang kapiling habang buhay.

Lyrics by Constancio C. de Guzman

Learn this Filipino word:

masamá ang lagáy