Pambansang Sagisag

(Philippine National Symbols)

Kalabaw (Carabao / Water buffalo)
Pambansang Hayop (National Animal)
Litsong Baboy (Roasted pig)
Pambansang Pagkain (National Food)
Sampaguita (Sampaguita)
Pambansang Bulaklak (National Flower)
Anahaw (Fan Palm)
Pambansang Dahon (National Leaf)
Bangus (Milkfish)
Pambansang Isda (National Fish)
Mangga (Mango)
Pambansang Prutas/bungangkahoy (National Fruit)
Bahay Kubo (Nipa Hut)
Pambansang Tirahan (National House)
Agila (Philippine eagle)
Pambansang Ibon (National Bird)
Narra (Narra)
Pambansang Punungkahoy (National Tree)
"Lupang Hinirang"
Pambansang Awit (National Anthem)
Wikang Filipino (Filipino)
Pambansang Wika (National Language)
Barong Tagalog
Pambansang Kasuotan ng Lalaki (National Dress for Male)
Baro at Saya
Pambansang Kasuotan ng Babae (National Dress for Female)
Bakya
Pambansang Sapin sa Paa (National Footwear)
Sipa
Pambansang Laro (National Sport)
Cariñosa
Pambansang Sayaw (National Dance)
Dr. Jose Rizal
Pambansang Bayani (National Hero)
Watawat ng Pilipinas (Philippine flag)
Pambansang Watawat (National Flag)
Rizal Park
Pambansang parke (National Park)

Learn this Filipino word:

pinakibít ang balikat