Peso Bills / Bank notes

Philippine 20 peso bill

Philippine 20 peso bill frontFront

Philippine 20 peso bill backBack

Philippine 50 peso bill

Philippine 50 peso bill frontFront

Philippine 50 peso bill backBack

Philippine 100 peso bill

Philippine 100 peso bill frontFront

Philippine 100 peso bill backBack

Learn this Filipino word:

pinagbuklód ang mga pusò