Tuba

Candansoy, inum tuba Laloy,
Dili con moinom, tuba pait aslom.

Ang tuba sa baybay, patente moangay,
Taclacsan nga diutay, ponoang malaway.

Learn this Filipino word:

hamóg sa tag-araw