Si Filemon

Si Filemon, Filemon, namasol sa karagatan
Nakakuha, nakakuha ng iskang tambasakan
Guibaligya, guibaligya sa mercadong guba
Ang halin pulos kura, ang halin pulos kura
Igo ra guipanuba

A Visayan folk song. Most Visayan languages are spoken in the Visayas region. See also the Tagalog version (Si Filemon) of this Philippine folk song.

Learn this Filipino word:

sumagap ng alimuom