Paru-parong Bukid

Paru-parong bukid na lilipad-lipad,
Sa gitna ng daan, papaga-pagaspas,
Sangdangkal ang tapis, isang bara ang manggas,
Ang sayang de cola 'sang piyesa ang sayad.

May payneta pa siya, uy!
May suklay pa mandin, uy!
Naguas de ojetes ang palalabasin,
Haharap sa altar at mananalamin at
Saka lalakad na pakendeng-kendeng.

Learn this Filipino word:

balát-sibuyas