Pagsubok

May isang ibong kilyawan
Nasa dulo ng kawayan;
Barilin mo't patamaan;
Huwag lamang masasaktan.

Ang baril mong kinalabit
Putok ay huwag maririnig;
Mag-init ka ng tubig
Kumukulo ay malamig.

Igawa mo ng duruan
Sariwa't tuyong kawayan;
Iihaw mo nang tayantang
Huwag lamang madadarang.

Baluting mo sa papel
Bidbirang mo ng buhangin
Sa tubig mo papagdaanin
Tuyong dumating sa akin.

Kung ito'y magagawa mo,
Lahat kong bilin sa iyo,
Humiyaw ka ng Bibo!
Ikaw ay akin at ako ay iyo.

Learn this Filipino word:

lagót ang pisì