May Isang Bulaklak

May isang bulaklak
May isang bulaklak sa ibig lumitaw
Sa balat ng mundo'y ibig paibabaw

Nalalanta ito
Nalalanta ito sa patak ng ulan
At nanariwa sa sikat ng araw

Sa gayong kalamig
Sa gayong kalamig ng hanging simoy
Buko't sampung bunga'y nagsisipanluoy

Nagsisipanlagas
Nagsisipanlagas ang sariwang dahon
Dahilan sa iyo nang di mo paglingon

Learn this Filipino word:

puno't-dulo