Lulay

Anong laking hirap kung pakaiisipin,
Ang gawang umibig sa babaing mahinhin;
Lumuluhod ka na'y di ka pa mandin pansin,
Sa hirap ikaw'y kanyang susubukin.

Ligaya ng buhay, babaing sakdal inam,
Ang halaga niya'y di matutumbasan,
Kahinhinan niya'y tanging kayamanan.