Lulay

Anong laking hirap kung pakaiisipin,
Ang gawang umibig sa babaing mahinhin;
Lumuluhod ka na'y di ka pa mandin pansin,
Sa hirap ikaw'y kanyang susubukin.

Ligaya ng buhay, babaing sakdal inam,
Ang halaga niya'y di matutumbasan,
Kahinhinan niya'y tanging kayamanan.

Learn this Filipino word:

ibulóng nang malakás