Dandansoy

Dandansoy, bayaan ta icao
Pauli aco sa Payao,
Ugaling con icao hidlauon,
Ang Payao imo lang lantauon.

Dandansoy, con imo aposon,
Bisan tubig di magbalon,
Ugaling con icao uhauon,
Sa dalan magbobonbobon.

Convento, diin ang cura?
Municipio, diin justicia?
Yari sa Dansoy maqueja,
Maqueja sa paghigugma.

Ang paño mo cag paño co,
Dala din cay tambijon co,
Ugaling con magcasilo,
Bane ta icao, asawa mo aco.

Learn this Filipino word:

karugtóng ng buhay