abo ang utak

abo ang utak (Literal meaning: ash is the contents of the head)

abo ang utak  
/a-bo-ang-u-tak/  ?
pang-urì (adjective)
Synonyms: 
bobo, mangmang
Antonyms: 
matalino
Origin: 
Tagalog

See also: abó ang lamán ng ulo filipino/tagalog idiomatic expression.

Learn this Filipino word:

may sunong nang abaká