Mga Alamat ng Pilipinas

Learn this Filipino word:

tinawag sa sinapupunán ni Bathalà