Tagalog version of Riddles “Mga Bugtong”Tagalog version of Riddles “Mga Bugtong”

Ang bugtong, pahulaan, o patuuran ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan (tinatawag ding palaisipan ang bugtong).   Ito ay gumagamit ng talinghaga, o mga metapora sa pagsasalarawan isang partikular na bagay o mga bagay na hulaan.  Madalas itong nangangailangan ng katalinuhan at maingat ng pagninilay-nilay para mahulaan ang palaisipan o tanong.

Makikita dito ang katalinuhan ng mga Pilipino at ang kanilang pananaw na mapaglaro, masayahin at mahilig maghabi ng wika.

Learn this Filipino word:

iguhit sa noó
 

Ridgeview Estates NUVALI Each moment as perfect as the first Calamba, Laguna

South Park District: Avida Land's new residential, retail and business district in Alabang