Carmen

Nahigmata ako, gikan sa matamis nga damgo ko
Gisugat sa himaya, sa dakung pagtoo sa gugma mo
Carmen damgo ko himaya ning kalag

Kalipay ko ikaw ning kinabuhi ko
Ayaw ug pahilayo kanako
Hatagi ako sa Kadasig
Bisan sa dag-um karon
Gui hulga ang langit ta
May adlaw nga mosubang nga mosaaron
Lauman mo ang tanan
Kay gipanumpa ko na
Nga mag-inu-nungay kita

Learn this Filipino word:

kabutú-butóng anák
 

Ridgeview Estates NUVALI Each moment as perfect as the first Calamba, Laguna

South Park District: Avida Land's new residential, retail and business district in Alabang